OGŁOSZENIA

Protokół wyboru oferenta

W dniu 20.05.2021r. Zamawiający tj. firma IDENTI Agnieszka Stachowiak dokonała rozstrzygnięcia konkursu ofert w postępowaniu ofertowym dla projektu pn. „Stworzenie modelu narzędzia zautomatyzowanego szparowania i kadrowania zdjęć w systemie akredytacyjnym”. Wykonawca wyłoniony w postępowaniu : Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.

Protokol-Stworzenie-modelu-narzedzia-zautomatyzowanego-szparowania-i-kadrowania-zdjec-w-systemie-akredytacyjnymPobierz

Protokół wyboru oferenta

W dniu 20.05.2021r. Zamawiający tj. firma IDENTI Agnieszka Stachowiak dokonała rozstrzygnięcia konkursu ofert w postępowaniu ofertowym dla projektu pn. „Stworzenie modelu urządzenia stanowiącego samodzielny, multimedialny punkt kontroli dostępu na wydarzenia masowe”. Wykonawca wyłoniony w postępowaniu : Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.

Protokol-Stworzenie-modelu-urzadzenia-stanowiacego-samodzielny-multimedialny-punkt-kontroli-dostepu-na-wydarzeniaPobierz

W związku z realizacją przez firmę IDENTI Agnieszka Stachowiak projektu pn. „Stworzenie modelu narzędzia zautomatyzowanego szparowania i kadrowania zdjęć w systemie akredytacyjnym” w projekcie: „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”, Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, ogłaszamy otwarcie postępowania ofertowego.

Wszelkie informacje dotyczące zakresu prac, warunków oraz sposobu przygotowania oferty znajdują się w Zapytaniu ofertowym, opublikowanym poniżej. Dokument ten zawiera również Formularz, którym należy się posłużyć, jeżeli wyrażają Państwo chęć wzięcia udziału w postępowaniu.

Ostateczny termin składania ofert: 19 maj 2021 r.

Zapytanie_ofertowe_IDENTI_szparowaniePobierz

W związku z realizacją przez firmę IDENTI Agnieszka Stachowiak projektu pn. Stworzenie modelu urządzenia stanowiącego samodzielny, multimedialny punkt kontroli dostępu na wydarzenia masowe w projekcie: „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”, Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, ogłaszamy otwarcie postępowania ofertowego.

Wszelkie informacje dotyczące zakresu prac, warunków oraz sposobu przygotowania oferty znajdują się w Zapytaniu ofertowym, opublikowanym poniżej. Dokument ten zawiera również Formularz, którym należy się posłużyć, jeżeli wyrażają Państwo chęć wzięcia udziału w postępowaniu.

Ostateczny termin składania ofert: 19 maj 2021 r.

Zapytanie_ofertowe_IDENTI_SmartCube_docxPobierz