SYSTEM AKREDYTACYJNY

W oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie stworzyliśmy autorski, profesjonalny system akredytacyjny na wydarzenia do zarządzania osobami akredytowanymi na wydarzenie. Dzięki naszym narzędziom zbieranie bazy danych osób akredytowanych staje się o wiele prostsze, ale przede wszystkim bezpieczniejsze.
System umożliwia między innymi:

Zawsze jesteśmy zainteresowani wprowadzeniem kolejnych modyfikacji, tak aby nasz System Akredytacyjny był jeszcze lepiej dostosowany do potrzeb Organizatorów wydarzeń masowych.

Narzędzia Organizatora

Do dyspozycji Organizatora są trzy typy kont:


  Administrator:  

Administrator ma dostęp do wszystkich funkcji systemu związanych z wydarzeniem.

Ten typ konta umożliwia pełen dostęp do systemu akredytacyjnego, w tym:


  Moderator:  

Moderator ma dostęp wyłącznie do list, do których ten dostęp został mu nadany i tylko w zakresie na jaki zezwolił na to Administrator. Podczas pierwszego logowania Moderatorowi wyświetlane jest szkolenie, które w kilku krokach, wprowadza go w System Akredytacyjny IDENTI.

Ten typ konta może:


  User:  

Ten typ konta ma dostęp wyłącznie do edycji swoich własnych danych.


Typy List

Cała Struktura bazy danych zbudowana jest w oparciu o listy osób. Każda lista ma Twórcę, który może ją w pełni edytować, zarządzać użytkownikami, tworzyć podlisty i zmieniać jej parametry, a także Właściciela, który może dodawać użytkowników do listy, edytować ich według uprawnień nadanych przez twórcę oraz tworzyć podlisty.

Samo wpisanie użytkownika na listę nie jest równoznaczne z przyznaniem akredytacji na wydarzenie. Administrator podczas tworzenia listy określa, czy właściciel listy ma dostęp do funkcji akredytowania użytkowników. Jeśli na to zezwoli, to będzie mógł określić limit akredytacji na liście. Jeśli nie, to będzie musiał samodzielnie akredytować wszystkie osoby z listy.

Pracownicy Biura Akredytacji produkują wyłącznie identyfikatory osób, które zostały akredytowane na wydarzenie.

Na potrzeby sprawnego funkcjonowania stworzyliśmy trzy typy list:


Własna:

IDENTI Accreditation System - Listy wydarzenia

Ten typ tworzy listę, której właścicielem jest twórca. Typ ten służy do sprawnego porządkowania bazy danych i list wydarzenia.

Formularz:

IDENTI Accreditation System - Formularz internetowy

Ten typ tworzy listę, do której generowany jest formularz internetowy. Formularz ten, można następnie zamieścić w dowolnym miejscu w internecie i dać możliwość zapisywania się użytkowników bezpośrednio na listę. Takie narzędzie sprawdza się idealnie na przykład do zbierania listy wolontariuszy lub dziennikarzy na wydarzenie.

Moderator:

IDENTI Accreditation System - edycja listy

To najczęściej stosowany typ listy. Twórca takiej listy wskazuje moderatora, który uzyskuje dostęp do wprowadzania i edytowania użytkowników na tej liście. Twórca określa, które pola są dostępne do wprowadzania i edycji dla właściciela. Jeśli ma także dostęp do funkcji akredytowania użytkowników, to może przekazać część lub całość swojej puli akredytacji na tą listę.

Podlisty

Nasz System Akredytacyjny na Wydarzenia jest wyposażony w mechanizm, który nazwaliśmy Podlisty. Funkcja ta, umożliwia każdemu Administratorowi lub Moderatorowi stworzenie listy powiązanej z inną listą. Jest to mechanizm służący do wydzielenia części swojej listy po to by stworzyć do niej formularz internetowy lub wskazać osobę, która ma dostęp do tej części.
Funkcja ta została stworzona po to, by zminimalizować zbędny czas na zbieranie danych od podwykonawców i ich podwykonawców. Każdy na każdym etapie może wskazać kogoś, kto powinien uzupełnić swoją pulę danych.

Cały ten proces w praktyce znacząco przyśpiesza zbieranie danych zwłaszcza w ostatnich momentach przed rozpoczęciem wydarzenia!

IDENTI Accreditation System - Listy Wydarzenia